Μέσα Ατομικής Προστασίας

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Τρόποι Παραγγελίας 

Τηλεφωνικά : 213 028 9515

email : sales@vitacodex.gr

FaceBook Chat:

Τρόποι Πληρωμής

Αντικαταβολή με χρέωση παραλήπτη.

Με τραπεζικό προέμβασμα σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς :

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN:  GR59 0172 0600 0050 6008 5257 120

Τράπεζα Eurobank
IBANGR92 0260 0950 0005 7020 1006 046

Τράπεζα Εθνικής
IBANGR94 0110 6630 0000 6630 0144 947