Σωληνάριο Κενού Διαχωρισμού Ορού 2 ml με Clot Activator Vacusera