Μελέτη Κατασκευής Εργαστηρίου – Εξοπλισμού

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι χώρος με ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό στον οποίο εκτελούνται ειδικές βιολογικές, μικροβιολογικές, χημικές αναλύσεις για ιατρικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για την διεξαγωγή αυτών των εξετάσεων – αναλύσεων απαιτούνται πέρα από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και ειδικές συνθήκες και εγκαταστάσεις.

Ο εξοπλισμός ενός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου συνήθως απαιτεί πέρα από την παροχή ρεύματος μέσω συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας U.P.S. και την ύπαρξη δικτύου για την ανταλλαγή των πληροφοριών  μεταξύ των αναλυτών και του κεντρικού server του εργαστηρίου ( L.I.S. ) αλλά και την ύπαρξη δικτύου αποβλήτων. Τα απόβλητα ενός Μικροβιολογικού Εργαστηρίου μπορεί να είναι υγρά ή στερεά και συνήθως χρειάζονται ειδική διαχείρηση.

 

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η εκπόνηση μιας μελέτης με σκοπό την σωστή επιλογή του εργαστηριακού  εξοπλισμού και επίπλωσης, των παροχών και απoχετεύσεων των υγρών, των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων δεδομένων καθώς και οι θέσεις και αριθμός αυτών. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του εργαστηρίου σε οικονομικά πλαίσια.

Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης

Έχοντας εργασιακή εμπειρία στο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο από το 2000 γνωρίζουμε τις ανάγκες σας και θέτουμε ως στόχο μας την απροβλημάτιστη λειτουργία του εξοπλισμού σας . Εξειδικευόμαστε στην επισκευή των αναλυτών ενός Διαγνωστικού Εργαστηρίου κάνοντας οικονομία στο κόστος επισκευής αλλά όχι στην ποιότητα.

Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση έχει ως σκοπό την μείωση του κινδύνου μιας απρόσμενης διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού σας και την διατήρηση της απόδοσης αυτού. Η εξειδίκευσή μας θα διασφαλίσει ότι η συντήρησή του εξοπλισμού σας γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Συμβόλαια Συντήρησης

Το κάθε Συμβόλαιο Συντήρησης είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εργαστηρίου και έχει ως σκοπό τον προγραμματισμό του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού σας ενώ ταυτόχρονα σας απαλλάσσει από το άγχος της συντήρησης.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη 8:00 έως 21:00 από Δευτέρα έως και Σαββάτο. Η τηλεφωνική υποστήριξη θα σας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά καθημερινά μικρό – προβλήματα ή να σας λύσει τις απορίες σας.

Απολύμανση & Μετεγκατάσταση

Κάνουμε διεξοδική επιτόπια απολύμανση του εξοπλισμού σας και τον προετοιμάζουμε για τη μετεγκατάσταση ή την μακροχρόνια αποθήκευση του.

Έκτακτη Κλήση

Προσφέρουμε διορθωτική συντήρηση σε όλη την Ελλάδα εντός 12 ωρών. Τα σφάλματα που παρουσιάζονται στον εξοπλισμό σας θα αναλυθούν εκ των προτέρων για να εξασφαλιστεί ότι ο τεχνικός που θα αναλάβει την επισκευή θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά ώστε να αποκαταστήσει γρήγορα την βλάβη και να θέσει τον εξοπλισμό σας πάλι σε λειτουργία. Η παραγωγικότητα του εργαστηρίου σας είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Στην Vita Codex Διαγνωστικά έχουμε ένα μεγάλο απόθεμα εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Είτε έχετε ένα συμβόλαιο συντήρησης ή μια έκτακτη ανάγκη, εμείς σας καλύπτουμε.

Εργασίες Εντός Εταιρείας

Προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής στο service της εταιρεία σε εξοπλισμό που αγοράσατε από εμάς ή όχι. Μόλις ο εξοπλισμό σας μας αποσταλεί και τον παραλάβουμε μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία, επισκευή ή ανακατασκευή που απαιτείται χωρίς το κόστος της μετακίνησης του τεχνικού στον χώρο σας.

Ανακατασκευή

Η διαδικασία ανακατασκευής είναι εξαιρετικά λεπτομερής και απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Αποσυναρμολογούμε τον αναλυτή εντελώς φτάνοντας έως το πλαίσιο, ανακατασκευάζουμε μονάδες, αντικαθιστούμε τις σωληνώσεις, τα φίλτρα, τις φλάντζες στεγανοποίησης ( O-Rings ), τα διαφράγματα και ότι άλλο απαιτείται. Μετά την επανασυναρμολόγηση γίνεται η ευθυγράμμιση των μονάδων, η βαθμονόμηση του οπτικού συστήματος και στο τέλος βαθμονομούμε και ελέγχουμε τον αναλυτή με ορούς ελέγχου ( QC ).

Εκπαίδευση

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου σας ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και σωστά των εξοπλισμό. Αν θέλετε να θέσετε σε λειτουργία ένα όργανο που έχει παλαιότερα κλείσει, θα το επανεγκαταστήσουμε, θα το ελέγξουμε και θα σας εκπαιδεύσουμε.

Επέκταση Εγγύησης

Επεκτείνουμε την εγγύηση του εξοπλισμού σας για μεγάλες χρονικές περιόδους, περισσότερο από ό, τι οι αρχικοί κατασκευαστές, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε με αποδοτικό κόστος.

Υπηρεσίες Αποθήκευσης Ιατρικών Προϊόντων

Από το 2016 αναλαμβάνουμε την αποθήκευση ιατρικών συσκευών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών εξωκοινοτικών κατασκευαστικών εταιρειών με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Ευρωπαϊκών αγορών. ΄Ηδη από τα μέσα του 2018 αποθηκεύουμε τα προϊόντα πέντε εταιρειών από την Κίνα και Αμερική και είμαστε Φορολογικοί Εκπρόσωποι μίας εταιρείας από την Ιαπωνία.