URIT ISE 192Plus

 • K / Na / Cl / Ca / pH
 • K / Na / Cl / Ca / pH / CO2
 • Αυτόματος δειγματολήπτης 25 θέσως
 • Χαμηλής κατανάλωσης αντιδραστηρίου χάρις στην δυνατότητα του αναλυτή να κλείνει όταν δεν χρησιμοποιείται
 • Οθόνη αφής
 • Εξαιρετικά χαμηλού κόστους λειτουργίας & συντήρησης

Χαρακτηριστικά

 • Μέθοδος μέτρησης με Ιοντό-επιλεκτικά Ηλεκτρόδια
 • Μέτρηση με Ολικό αίμα – ορό – πλάσμα – ούρα – εγκεφαλονωτιαίο υγρό
 • Όγκος δείγματος 65 – 100 – 150 μL
 • Αυτόματη διακρίβωση
 • Autosampler 25 θέσεων
 • Πακέτο αντιδραστηρίου
  • Reagent A
  • Reagent B
  • Waste