Μονοκάναλος Αναλυτής Diamond Tridema Engineering Italy

 • Πλήρως οπτική μέθοδος μέτρησης με την χρήση LED ( 450 – 510 – 630 nm )
 • Χρησιμοποιεί εξαιρετικά μικρούς όγκους αντιδραστηρίων ( 100 μl αντιδραστηρίου + 50 μl πλάσματος )
 • Έχει μικρό μέγεθος
 • Είναι εύκολο στην χρήση
 • Εξαιρετική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία
 • Χωρίς μηχανική ανάδευση η οποία παρουσιάζει αστάθεια στην μέτρηση
 • Μεγάλος χρόνος ζωής χωρίς προβλήματα
 • Αυτόματος έλεγχος οπτικών για να την αποφυγή παρεμβολών στην μέτρηση
 • Η μέτρηση ξεκινά αυτόματα με την εισαγωγή του αντιδραστηρίου
 • Δυνατότητα βαθμονόμησης 4 σημείων για κάθε καμπύλη μέτρησης
 • Έκφραση αποτελεσματων σε Seconds, INR, %, U (mg/dL )
 • Διαθέτει CE, IVD
 • Κατασκευάζεται εξ΄ολοκλήρου στην Ιταλία
 • Διατίθεται και σε έκδοση με Bluetooth Printer

Υποστηρίζει τις παρακάτω εξετάσεις

 • Χρόνος προθρομβίνης (PT – Prothrombin Time)
 • Χρόνος μερικής προθρομβίνης (APTT – Activated Partial Thromboplastin Time)
 • Χρόνος θρομβινης (TT – Thrombin Time)
 • Ινωδογόνο (FIB – Fibrinogen)

diamond
tridema