Από το 2012 η Vita Codex Διαγνωστικά είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πολωνικού Ομίλου PZ Cormay Group. Ο όμιλος αποτελείται από εταιρείες IVD, από την Ελβετία και την Πολωνία, που αναπτύσσουν και παράγουν υψηλής ποιότητας διαγνωστικά αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια είναι όλα σε υγρή μορφή, τα οποία προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα και μεγάλες ημερομηνίες λήξεως. Η υψηλή ποιότητα των αντιδραστηρίων επιβεβαιώνεται καθημερινά από πολλούς εργαστηριακούς ιατρούς σε όλο τον κόσμο.

Το χαρτοφυλάκιο των αντιδραστηρίων της κλινικής χημείας περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα δοκιμών ρουτίνας και εξελιγμένης ανοσοχημείας που είναι απαραίτητα για την ακριβή διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών.

 1. 1
  Ηλεκτρολύτες
  PHOSPHORUS
  3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS mini + standard 2 x 30 ml  
  3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 + standard 6 x 30  
  3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 4 x 500 ml  
  MAGNESIUM 
  3-246 Liquick Cor-MG mini + standard II GENERATION 2 x 30 ml  
  3-228 Liquick Cor-MG 30 + standard II GENERATION 6 x 30 ml  
  3-229 Liquick Cor-MG 60
  II GENERATION
  6 x 60 ml  
  3-322 Liquick Cor-MG 500
  II GENERATION
  4 x 500 ml  
  CALCIUM
  3-249 Liquick Cor-CALCIUM mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30
  + standard
  5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60
  + standard
  5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  3-252 Liquick Cor-CALCIUM 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  3-324 Liquick Cor-CALCIUM 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
  3-253 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO mini 2 x 30 ml  
  3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30 6 x 30 ml  
  3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60 6 x 60 ml  
  3-256 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 120 6 x 120 ml  
  3-325 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 500 4 x 500 ml  
  FERRUM
  3-247 Liquick Cor-FERRUM mini + standard II GENERATION 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
  3-257 Liquick Cor-FERRUM 30
  + standard II GENERATION
  5 x 25 ml 1 x 25 ml  
  3-258 Liquick Cor-FERRUM 60
  II GENERATION
  5 x 50 ml 1 x 50 ml  
  3-323 Liquick Cor-FERRUM 500
  II GENERATION
  3 x 417 ml 1 x 250 ml  
   IRON BINDING CAPACITY
  2-104 CORMAY IBC 1-Sat Sol. 2 x 20 ml
  2-Magnes. Hyd.  1 x 8 g
  2-306 Liquick Cor-dTIBC 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
   1-311 CORMAY UIBC 500 II GENERATION  3 x 400 ml  1 x 300 ml  
   1-258  CORMAY UIBC “bulk” II GENERATION  1 x 800 ml  1 x 200 ml  
 2. 2
  Ένζυμα
  ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT;GPT)
  1-289 Liquick Cor-ALAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  1-312 Liquick Cor-ALAT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST;GOT)
  1-290 Liquick Cor-ASAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  1-313 Liquick Cor-ASAT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  AMYLASE
  1-292 Liquick Cor-AMYLASE mini 2 x 10 ml  
  1-293 Liquick Cor-AMYLASE 10 6 x 10 ml  
  1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml  
  1-314 Liquick Cor-AMYLASE 500 4 x 500 ml  
  2-331 Liquick Cor-AMYLASE EPS mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
  2-332 Liquick Cor-AMYLASE EPS 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-333 Liquick Cor-AMYLASE EPS 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)
  1-298 Liquick Cor-LDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-239 Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  1-315 Liquick Cor-LDH 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  α-HYDROXYBUTARATE DEHYDROGENASE (HBDH)
  1-297 Liquick Cor-HBDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-241 Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
  1-291 Liquick Cor-ALP mini
  II GENERATION
  2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-218 Liquick Cor-ALP 30
  II GENERATION
  5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  1-212 Liquick Cor-ALP 60
  II GENERATION
  5 x 48 m 1 x 60 ml  
  1-317 Liquick Cor-ALP 500
  II GENERATION
  3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  γ-GLUTAMYLOTRANSFERASE (GGT)
  1-296 Liquick Cor-GGT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  1-318 Liquick Cor-GGT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  CREATINE KINASE (CK)
  1-294 Liquick Cor-CK mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
  1-219 Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
  1-220 Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml  
  1-319 Liquick Cor-CK 500 3 x 500 ml 1 x 300 ml  
  CREATINE KINASE-MB IZOENZYME (CK-MB)
  1-295 Liquick Cor-CK-MB mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
  1-227 Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
  LIPASE
  1-309 CORMAY LIPASE 4 x 25 ml 2 x 25 ml  
  CHOLINESTERASE
  2-057 CORMAY CHOLINESTERASE 30
  III GENERATION
  5 x 24 ml 1 x 30 ml  
   2-058  CORMAY CHOLINESTERASE 60
  III GENERATION
  5 x 48 ml 1 x 60 ml  
   2-060 CORMAY CHOLINESTERASE 500
  III GENERATION
   3 x 400 ml 1 x 300 ml  
 3. 3
  Ειδικές Πρωτεϊνες
  6-300 CORMAY CRP ULTRA 1 x 46,5 ml 1 x 48,5 ml  240  
  6-320 CORMAY CRP ULTRA 500 1 x 500 ml 1 x 500 ml  
  6-301 CORMAY MYOGLOBIN 1 x 42 ml 1 x 14 ml 150  
  6-302 CORMAY LIPOPROTEIN (a) 1 x 54,5 ml 1 x 9,5 ml 170  
  6-303 CORMAY FERRITIN 1 x 40,5 ml 1 x 24 ml  190  
  6-304 CORMAY TOTAL IgE 1 x 38,5 ml 1 x 24,5 ml 180  
  6-305 CORMAY ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 29 ml 1 x 13 ml  100  
  6-307 CORMAY ALPHA
  1-MICROGLOBULIN
  1 x 50 ml 1 x 52 ml 260  
  6-308 CORMAY RF 1 x 43,5 ml 1 x 14 ml 110  
  6-309 CORMAY ASO 1 x 28,5 ml 1 x 46 ml 200  
  4-591 CORMAY ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 48,5 ml 1 x 15,5 ml 150  
  4-590 CORMAY ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150  
  4-592 CORMAY ANTITHROMBIN III 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150  
  4-588 CORMAY CERULOPLASMIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150  
  4-585 CORMAY COMPLEMENT C3 1 x 67,5 ml 1 x 13 ml 200  
  4-586 CORMAY COMPLEMENT C4 1 x 67,5 ml 1 x 13 ml  200  
  4-589 CORMAY FIBRINOGEN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150  
  4-587 CORMAY HAPTOGLOBIN 1 x 57 ml 1 x 12 ml  150  
  4-580 CORMAY IgA 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150  
  4-581 CORMAY IgG 1 x 57 ml 1 x 12 ml  150  
  4-582 CORMAY IgM 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
  4-584 CORMAY APOLIPOPROTEIN B 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
  4-583 CORMAY TRANSFERRIN 1 x 81 ml 1 x 18 ml 200  
  4-595 HC-HbA1c DIRECT 1 x 79,5 ml 1 x 32 ml 270  
  4-546 HC-D-DIMER 1 x 58 ml 1 x 19 ml 170  
  4-500 HC-CYSTATIN C 1 x 47,7 ml 1 x 8,7 ml 160  
  2-312 CORMAY MICROALBUMIN mini II GENERATION 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
  2-314 CORMAY MICROALBUMIN 30 GENERATION 4 x 25 ml 1 x 20 ml  
  2-315 CORMAY MICROALBUMIN 60 GENERATION 4 x 50 ml 1 x 40 ml  
 4. 4
  Υποστρώματα
  ALBUMIN
  2-213 Liquick Cor-ALBUMIN mini + standard 2 x 30 ml  
  2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 + standard 6 x 30 ml  
  2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 + standard 6 x 60 ml  
  2-294 Liquick Cor-ALBUMIN 500 4 x 500 ml  
  TOTAL PROTEIN
  2-221 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN mini + standard II GENERATION 2 x 30 ml  
  2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 + standard II GENERATION 6 x 30 ml  
  2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 + standard II GENERATION 6 x 60 ml  
   2-237  Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 II GENERATION 6 x 120 ml  
  2-295 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 500 II GENERATION 4 x 500 ml  
  BILIRUBIN (TOTAL)
  2-214 Liquick Cor-BIL TOTAL 30
  II GENERATION
  5 x 25 ml 1 x 25 ml  
  2-245 Liquick Cor-BIL TOTAL 60
  II GENERATION
  5 x 50 ml 1 x 50 ml  
  2-246 Liquick Cor-BIL TOTAL 120
  II GENERATION
  5 x 100 ml 1 x 100 ml  
  2-296 Liquick Cor-BIL TOTAL 500
  II GENERATION
  3 x 417 ml 1 x 250,2 ml  
  2-343 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-344 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  2-345 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  2-349 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN  “bulk” 1 x 4000 ml 2 x 500 ml  
  2-350 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN  500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
  BILIRUBIN (DIRECT) 
  2-215 Liquick Cor-BIL DIRECT mini
  III GENERATION
  2 x 22 ml 1 x 11 ml  
  2-247 Liquick Cor-BIL DIRECT 30
  III GENERATION
   4 x 27 ml 1 x 27 ml  
  2-248 Liquick Cor-BIL DIRECT 60
  III GENERATION
  4 x 54 ml 1 x 54 ml  
  2-297 Liquick Cor-BIL DIRECT 500
  III GENERATION
  3 x 360 ml 1 x 270 ml  
  2-273 Liquick Cor-BIL DIRECT “bulk”
  III GENERATION
  1 x 4000 ml 2 x 500 ml  
  2-346 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN mini 2 x 24 ml 1 x 6 ml  
  2-347 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 15 ml  
  2-348 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 30 ml  
  2-290 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN “bulk” 1 x 4445 ml 1 x 278 ml
  * from September 1, 2016 we will discontinue offering the following products

   

  CHOLESTEROL
  2-212 Liquick Cor-CHOL mini
  + standard
  2 x 30 ml  
  2-211 Liquick Cor-CHOL 30 + standard 6 x 30 ml  
  2-204 Liquick Cor-CHOL 60 + standard 6 x 60 ml  
  2-205 Liquick Cor-CHOL 120 6 x 120 ml  –  
  2-298 Liquick Cor-CHOL 500 4 x 500 ml  
  CHOLESTEROL HDL
  2-053 CORMAY HDL 1-PRECIPITANT 2x25ml
  2-STANDARD 2 x 5 ml
   
  2-217 CORMAY HDL DIRECT mini
  II GENERATION
  2 x 30 ml 2 x 10 ml  
  2-179 CORMAY HDL DIRECT
  II GENERATION
  4 x 30 ml 4 x 10 ml  
  2-181 CORMAY HDL DIRECT 30
  II GENERATION
  3 x 30 ml 1 x 30 ml  
  2-182 CORMAY HDL DIRECT 60
  II GENERATION
  3 x 50 ml 1 x 50 ml  
  2-183 CORMAY HDL DIRECT120
  II GENERATION
  3 x 100 ml 1 x 100 ml  
  2-184 CORMAY HDL DIRECT 500
  II GENERATION
  3 x 300 ml 1 x 300 ml  
  2-226 CORMAY HDL DIRECT “bulk”
  II GENERATION
  1 x 3000 ml 2 x 500 ml  
  CHOLESTEROL LDL
  2-216 CORMAY LDL DIRECT mini
  II GENERATION
  2 x 30 ml 2 x 10 ml  
  2-180 CORMAY LDL DIRECT
  II GENERATION
  4 x 30 ml 4 x 10 ml  
  2-191 CORMAY LDL DIRECT 30
  II GENERATION
  3 x 30 ml 1 x 30 ml  
  2-192 CORMAY LDL DIRECT 60
  II GENERATION
   3 x 50 ml 1 x 50 ml  
  2-195 CORMAY LDL DIRECT “bulk”
  II GENERATION
   1 x 3000 ml 2 x 500 ml  
  GLUCOSE
  2-218 Liquick Cor-GLUCOSE mini
  + standard
  2 x 60 ml  
  2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30
  + standard
  6 x 30 ml  
  2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60
  + standard
  6 x 60 ml  
  2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120 6 x 120 ml  
  2-203 Liquick Cor-GLUCOSE 500 4 x 500 ml  
  1-228  CORMAY GLUCOSE HEX mini 2 x 50 ml 1 x 20 ml  
  1-229  CORMAY GLUCOSE HEX 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
  1-230  CORMAY GLUCOSE HEX 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml  
  1-231  CORMAY GLUCOSE HEX 120 5 x 100 ml 1 x 100 ml  
  CREATININE
  2-220 Liquick Cor-CREATININE mini
  + standard
  2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  2-232 Liquick Cor-CREATININE 30
  + standard
  5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-233 Liquick Cor-CREATININE 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  2-299 Liquick Cor-CREATININE 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  CREATININE ENZYMATIC
  2-227 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC mini 2 x 18 ml 1 x 12 ml  
  2-257 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml  
  2-267 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 60 3 x 60 ml 1 x 60 ml  
  2-287 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 500 2 x 500 ml 1 x 500 ml  
  URIC ACID
  2-224 Liquick Cor UA mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  2-235 Liquick Cor UA 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-208 Liquick Cor-UA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  2-209 Liquick Cor-UA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  2-308 Liquick Cor-UA 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  2-225 Liquick Cor-UA mini PLUS
  + standard
  2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  2-260 Liquick Cor-UA 30 PLUS
  + standard
  5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-277 Liquick Cor-UA “bulk” PLUS 1 x 4000 ml 2 x 500 ml  
  UREA
  2-223 Liquick Cor-UREA mini
  + standard
  2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  2-261 Liquick Cor-UREA 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-206 Liquick Cor-UREA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  2-207 Liquick Cor-UREA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  2-310 Liquick Cor-UREA 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  TRIGLYCERIDES
  2-222 Liquick Cor-TG mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
  2-262 Liquick Cor-TG 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
  2-253 Liquick Cor-TG 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
  2-254 Liquick Cor-TG 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
  2-311 Liquick Cor-TG 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
  2-281 Liquick Cor-TG mono mini 2 x 30 ml  
  2-282 Liquick Cor-TG mono 30 6 x 30 ml  
  2-283 Liquick Cor-TG mono 60 6 x 60 ml  
  2-284 Liquick Cor-TG mono 120 6 x 120 ml  
  2-285 Liquick Cor-TG mono 500 4 x 500 ml  
  2-286 Liquick Cor-TG mono “bulk” 1 x 5000 ml  
  ETHANOL
  2-178 CORMAY ETHANOL 30 6 x 30 ml  
  2-378 CORMAY ETHANOL 60 6 x 60 ml  
  BILE ACIDS
  2-337 Liquick Cor-BILE ACIDS mini 1 x 30 ml 1 x 10 ml
  2-338 Liquick Cor-BILE ACIDS 30 3 x 30 ml  1 x 30 ml  
  2-342 Liquick Cor-BILE ACIDS “bulk”  1 x 1500 ml  1 x 500 ml  
   LACTATE
  2-185 Liquick Cor-LACTATE mini 1 x 30 ml  –
  2-186 Liquick Cor-LACTATE 30  3 x 30 ml  –
  2-187 Liquick Cor-LACTATE 60  3 x 50 ml  –  
  2-188 Liquick Cor-LACTATE 120  3 x 100 ml  –  
  2-190 Liquick Cor-LACTATE “bulk” 1 x 1500 ml  –  
  URINE PROTEINS
  2-196 Liquick Cor-URINE PROTEINS mini II GENERATION 2 x 30 ml
  2-197 Liquick Cor-URINE PROTEINS 30
  II GENERATION
  6 x 30 ml
  2-198 Liquick Cor-URINE PROTEINS 60
  II GENERATION
  6 x 60 ml
  2-199 Liquick Cor-URINE PROTEINS “bulk” II GENERATION 1 x 5000 ml
 1. 1
  Calibrators
  5-174 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 10 x 5 ml  
  5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 4 x 5 ml  
  5-175 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 10 x 5 ml  
  5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 4 x 5 ml  
  5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 1 x 1 ml  
  4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL 5 x 1 ml  
  4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 5 x 0,5 ml  
  4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 1 x 1 ml  
  4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS 5 x 2 ml  
  4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS 4 x 1 ml  
  4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 5 x 1 ml  
  4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS 4 x 2 ml
  4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS 5 x 2 ml
  4-282 CORMAY AFP CALIBRATORS 4 x 1 ml
  4-286 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) 5 x 1 ml
  4-285 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U) 4 x 1 ml
  4-277 CORMAY RF CALIBRATORS 4 x 1 ml
  4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR 1 x 5 ml  
  4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4 x 0,5 ml        
  5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 1 x 1 ml  
  4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 4 x 1 ml  
  5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS 1 x 1 ml  
  5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS 5 x 2 ml  
  5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS 5 x 1 ml  
  5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR II GEN 1 x 2 ml
  5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 6 x 3 ml  
  QUALITATIVE
  4-510 CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS  
  4-473 CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS  
  4-387 CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS  
  4-465 CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS  
  4-471 CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS  
  4-468 CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS  
  SEMIQUANTITATIVE
  4-509 CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS  
  4-392 CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS  
  4-393 ORMAY BARBITURATES CALIBRATORS  
  4-463 CORMAY METHADONE CALIBRATORS  
  4-470 CORMAY OPIATES CALIBRATORS  
  4-467 CORMAY THC CALIBRATORS  
 2. 2
  Controls
  5-172 CORMAY SERUM HN 4 x 5 ml  
  5-173 CORMAY SERUM HP 4 x 5 ml
  4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 2 x 3 ml
  4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 2 x 3 ml
  4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 ml  
  4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N 5 x 1 ml
  4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P 5 x 1 ml
  5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 3 x 1 ml
  5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 3 x 1 ml
  4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml  
  4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 1 x 2 ml  
  4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 4 x 0,5 ml  
  5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 1 x 3 ml  
  5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 1 x 3 ml  
  5-161 CORMAY URINE  CONTROL
  LEVEL 1
  3 x 10 ml  
  5-162 CORMAY URINE  CONTROL
  LEVEL 2
  3 x 10 ml  
  4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 2 x 2 ml  
  5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 3 x 3 ml  
  4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GENERATION 1 x 2 ml  
  5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 2 x 1 ml
  4-511 CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS
  4-474 CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS  
  4-388 CORMAY BARBITURATES CONTROLS  
  4-464 CORMAY METHADONE CONTROLS  
  4-472 CORMAY OPIATES CONTROLS  
  4-475 CORMAY THC CONTROLS  
 3. 3
  Standards
  5-115 Albumin Standard 1 x 2 ml
  5-116 Protein Standard 4 1 x 5 ml
  5-132 Calcium Standard 1 x 5 ml
  5-118 Cholesterol Standard 200 1 x 5 ml
  5-119 Cholesterol Standard 400 1 x 5 ml
  5-123 Creatinine Standard 2 1 x 5 ml
  5-121 Glucose Standard 100 1 x 5 ml
  5-122 Glucose Standard 300 1 x 5 ml
  5-127 MG Standard 1 x 5 ml
  5-120 Phosphorus Standard 1 x 5 ml
  5-130 Triglycerides Standard 220 1 x 5 ml
  5-128 Urea Standard 42 1 x 5 ml
  5-125 Uric Acid Standard 5 1 x 5 ml
  5-133 Iron Standard 56 1 x 5 ml

Τα αντιδραστήρια της PZ Cormay είναι κατάλληλα για ΟΛΟΥΣ τους ανοικτούς αναλυτές και κάτω από συνθήκες μπορούν να τοποθετηθούν και σε ορισμένους κλειστού τύπου ( Thermo Fisher Scientific Indiko / Indiko Plus – Siemens ADVIA 1800 ) και κυκλοφορούν σε έτοιμες συσκευασίες για τους εξής αναλυτές : Mindray – Hitachi – Prestige / Biolis 24-36 tray – Biolis 50 / 15 – Olympus.

 1. 1
  Mindray 200
  7-201 ACCENT-200 GLUCOSE 4 x 35 ml 500    App. in IFU
  7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX 4 x 28,5 ml 4 x 6,5 ml 500 (A-200, A-200 II GEN )
  550 (BS-130)
     App. in IFU
  7-204 ACCENT-200 CHOL 4 x 35 ml 500    App. in IFU
  7-238 ACCENT-200 ALBUMIN 1 x 34 ml 100(A-200 II GEN-120)    App. in IFU
  7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN II GENERATION 3 x 28,5 ml 250    App. in IFU
  7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERATION 2 x 31 ml 270  
  7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL II GENERATION 3 x 29 ml 2 x 11,5 ml 270   App. in IFU
  7-248 ACCENT-200 BIL DIRECT III GENERATION 2 x 26 ml 1 x 13,5 ml 160 (A-200, A-200 II GEN)
  145(BS-120/BS-130)
     
  7-253 ACCENT-200 TG 4 x 30 ml 2 x 15 ml 540    App. in IFU
  7-273 ACCENT-200 TG mono 6 x 31 ml 540    
  7-233 ACCENT-200 CREATININE 4 x 15 ml 2 x 7,5 ml 270   App. in IFU
  7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC 2 x 28 ml 2 x 10 ml 270    App. in IFU
  7-208 ACCENT-200 UA 2 x 30 ml 1 x 15 ml 270    
  7-263 ACCENT-200 UA PLUS 2 x 31 ml 1 x 16 ml 270    
  7-206 ACCENT-200 UREA 2 x 30 ml 1 x 15 ml 270    
  7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT
  II GENERATION
  2 x 25 ml 2 x 9 ml 240    App. in IFU
  7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT
  II GENERACJA
  1 x 31 ml 1 x 11 ml 120    App. in IFU
  7-266 ACCENT-200 LACTATE 2 x 18,5 ml 3 vials 90  
  7-278 ACCENT-200 ETHANOL 2 x 35 ml 190  
  7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS 2 x 14,5 ml 2 x 5,4 ml 100  App. in IFU
  7-251 ACCENT-200 CALCIUM 1 x 30 ml 1 x 7,5 ml 130  
  7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO 2 x 36 ml 210    App. in IFU
  7-229 ACCENT-200 MG
  II GENERATION
  1 x 31 ml 90  
  7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS 1 x 30 ml 90    App. in IFU
  7-258 ACCENT-200 FERRUM
  II GENERATION
  3 x 31 ml 2 x 10 ml 320 (Accent-200, II GEN)
  280 (BS-120, 130)
     App. in IFU
  7-265 ACCENT-200 dTIBC 1 x 23 ml 1 x 6 ml 100 App. in IFU
  7-216 ACCENT-200 ALAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml 310    App. in IFU
  7-214 ACCENT-200 ASAT 2 x 35 ml 1 x 17,5 ml 310    App. in IFU
  7-255 ACCENT-200 AMYLASE 2 x 30 ml 210   App. in IFU
  7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS 1 x 25 ml 1 x 7 ml 100    App. in IFU
  7-212 ACCENT-200 ALP
  II GENERATION
  1 x 30 ml 1 x 8,5 ml 130    App. in IFU
  7-249 ACCENT-200 ACP 6 x 20 ml 430    
  7-220 ACCENT-200 CK 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130     App. in IFU
  7-227 ACCENT-200 CK-MB 1 x 30 ml 1 x 7 ml 130    
  7-224 ACCENT-200 GGT 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130    App. in IFU
  7-241 ACCENT-200 HBDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130   App. in IFU
  7-239 ACCENT-200 LDH 1 x 30 ml 1 x 8 ml 130    App. in IFU
  7-209 ACCENT-200 LIPASE 2 x 14 ml 2 x 5,5 ml 130   App. in IFU
  7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE
  III GENERATION
  1 x 25,2 ml 1 x 7,1 ml 110 (A-200, A-200 II GEN)
  89 (BS-120, BS-130)
   App. in IFU
  7-259 ACCENT-200 UIBC
  II GENERATION
   1 x 33 ml 1 x 9 ml  130    
  7-202 ACCENT-200 IgA 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140    
  7-203 ACCENT-200 IgG 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-205 ACCENT-200 IgM 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140    
  7-207 ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN 1 x 35 ml 1 x 10 ml 140    
  7-211 ACCENT-200
  COMPLEMENT C3
  1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-213 ACCENT-200
  COMPLEMENT C4
  1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-215 ACCENT-200 HAPTOGLOBIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-218 ACCENT-200 CERULOPLASMIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-219 ACCENT-200 FIBRINOGEN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-221 ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-222 ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-223 ACCENT-200
  ANTITHROMBIN III
  1 x 35 ml 1 x 7 ml 140   App. in IFU
  7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA 1 x 25 ml 1 x 25 ml 120   App. in IFU
  7-226 ACCENT-200 MYOGLOBIN 1 x 27 ml 1 x 10 ml 130   App. in IFU
  7-228 ACCENT-200
  LIPOPROTEIN (a)
  1 x 25 ml 1 x 12,5 ml 130   App. in IFU
  7-230 ACCENT-200 FERRITIN 1 x 25 ml 1 x 11 ml 130  
  7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE 1 x 28 ml 1 x 14 ml 140
  7-232 ACCENT-200 ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 28 ml 1 x 14 ml 140   App. in IFU
  7-235 ACCENT-200 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 28 ml 1 x 28 ml 140   App. in IFU
  7-237 ACCENT-200 RF 1 x 37 ml 1 x 10,5 ml 120    
  7-240 ACCENT-200 ASO 1 x 25 ml 1 x 17,5 ml 130
  7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT 1 x 21 ml 1 x 7,7 ml 100    App. in IFU
  7-246 ACCENT-200 D-DIMER 1 x 21 ml 1 x 7 ml 100   App. in IFU
  7-200 ACCENT-200 CYSTATIN C 2 x 15 ml 2 x 4 ml 100   App. in IFU
  7-244 ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 12 ml 2 x 3,2 ml 100    App. in IFU
   Cat. No  Name Quantity  Insert
   3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION 3 x 35 ml
   3-109  ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION 3 x 35 ml
 2. 2
  Mindray 300
  7-301 ACCENT-300 GLUCOSE 4 x 48 ml 530  
  7-352 ACCENT-300 GLUCOSE HEX 4  x 31,5 ml 4 x 7,1 ml 530
  7-304 ACCENT-300 CHOL 4 x 48 ml 650  
  7-338 ACCENT-300 ALBUMIN 2 x 48ml 270  
  7-336 ACCENT-300 TOTAL PROTEIN
  II GENERATION
  2 x 48 ml 260
  7-342 ACCENT-300 URINE  PROTEINS
  II GENERATION
  2 x 27,1 ml 250  
  7-345 ACCENT-300 BIL TOTAL
  II GENERATION
  5 x 41 ml 2 x 26 ml 610  
  7-348 ACCENT-300 BIL DIRECT
  III GENERATION
  3 x 44 ml 2 x 17,5 ml 400
  7-353 ACCENT-300 TG 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810  
  7-373 ACCENT-300 TG mono 6 x 48 ml 810  
  7-333 ACCENT-300 CREATININE 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
  7-377 ACCENT-300 CREA ENZYMATIC 2 x 42,5 ml 1 x 29 ml 400  
  7-308 ACCENT-300 UA 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
  7-363 ACCENT-300 UA PLUS 2 x 47,5 ml 1 x 24,5 ml 400
  7-306 ACCENT-300 UREA 4 x 48 ml 2 x 24,5 ml 810  
  7-379 ACCENT-300 HDL DIRECT
  II GENERATION
  3 x 45 ml 1 x 45 ml 540  
  7-380 ACCENT-300 LDL DIRECT
  II GENERACJA
  2 x 39 ml 1 x 26 ml 360
  7-366 ACCENT-300 LACTATE 2 x 20 ml 4 vials 110
  7-378 ACCENT-300 ETHANOL 2 x 40 ml 230
  7-351 ACCENT-300 CALCIUM 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400
  7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO 3 x 46 ml 390
  7-329 ACCENT-300 MG
  II GENERATION
  2 x 48 ml 270
  7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS 2 x 48 ml 260
  7-358 ACCENT-300 FERRUM
  II GENERATION
  3 x 39,5 ml 2 x 12,5 ml 400
  7-365 ACCENT-300 dTIBC 1 x 22 ml 1 x 6,5 ml 100
  7-316 ACCENT-300 ALAT 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
  7-314 ACCENT-300 ASAT 4 x 48 ml 1 x 48 ml 810
  7-355 ACCENT-300 AMYLASE 2 x 48 ml 320  
  7-376 ACCENT-300 AMYLASE EPS 1 x 26 ml 1 x 7,5 100  
  7-312 ACCENT-300 ALP
  II GENERATION
  2 x 48 ml 2 x 13 ml 400  
  7-349 ACCENT-300 ACP 6 x 20 ml 390  
  7-320 ACCENT-300 CK 2 x 48 ml 1 x 20 ml 400  
  7-327 ACCENT-300 CK-MB 2 x 48 ml 1 x 20 ml 400  
  7-324 ACCENT-300 GGT 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
  7-341 ACCENT-300 HBDH 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
  7-339 ACCENT-300 LDH 2 x 48 ml 1 x 25,5 ml 400  
  7-309 ACCENT-300 LIPASE 1 x 43 ml 1 x 15 ml 200  
  7-356 ACCENT-300 CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 37 ml 1 x 11 ml 150
  7-359 ACCENT-300 UIBC II GENERATION 2 x 29,5 ml 2 x 8 ml 200
  7-302 ACCENT-300 IgA 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-303 ACCENT-300 IgG 1 x 48 ml 1 x 20 ml 160  
  7-305 ACCENT-300 IgM 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-307 ACCENT-300 APOLIPOPROTEIN B 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-310 ACCENT-300 TRANSFERIN 1 x 48 ml 1 x 15,5 ml 160  
  7-311 ACCENT-300 COMPLEMENT C3 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-313 ACCENT-300 COMPLEMENT C4 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-315 ACCENT-300 HAPTOGLOBIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-318 ACCENT-300 CERULOPLASMIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-319 ACCENT-300 FIBRINOGEN 1 x 48 ml 1 x 17 ml 160  
  7-321 ACCENT-300 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-322 ACCENT-300 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-323 ACCENT-300 ANTITHROMBIN III 1 x 48 ml 1 x 11,5 ml 160  
  7-325 ACCENT-300 CRP ULTRA 1 x 35 ml 1 x 36 ml 140
  7-326 ACCENT-300 MYOGLOBIN 1 x 31 ml 1 x 11 ml 140
  7-328 ACCENT-300 LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 19 ml 120
  7-330 ACCENT-300 FERRITIN 1 x 40 ml 1 x 18,3 ml 150
  7-331 ACCENT-300 TOTAL IgE 1 x 33 ml 1 x 18 ml 130
  7-332 ACCENT-300 ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 33 ml 1 x 18 ml 130
  7-335 ACCENT-300 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 32 ml 1 x 32 ml 130  
  7-337 ACCENT-300 RF 1 x 47 ml 1 x 15,5 ml 160
  7-340 ACCENT-300 ASO 1 x 48 ml 1 x 36 ml 200  
  7-110 ACCENT-300 HbA1c DIRECT 1 x 42 ml 1 x 14,2 ml 160  
  7-346 ACCENT-300 D-DIMER 1 x 48 ml 1 x 18 ml 220  
  7-300 ACCENT-300 CYSTATIN C 2 x 13,5 ml 1 x 5,2 ml 120  
  7-344 ACCENT-300 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 24 ml 2 x 5,6 ml 200  
  7-381 ACCENT-300 PHENOBARBITAL 2 x 18 ml 2 x 6 ml 100  
  7-361 ACCENT-300 BILE ACIDS 2 x 16 ml 2 x 4 ml 100  
   

   

   Cat.No   Name   Quantity  Insert
   3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASING SOLUTION 6  x 48 ml
   3-113  ACCENT-300 ACID WASING SOLUTION 6  x 48 ml
 3. 3
  Mindray 400
  7-401 A-400 GLUCOSE 4 x 40 ml 670  App. in IFU
  7-464 A-400 GLUCOSE HEX 4 x 31,9 ml 4 x 7,2 ml 670  App. in IFU
  7-404 A-400 CHOL 4 x 40 ml 670  App. in IFU
  7-438 A-400 ALBUMIN 2 x 33 ml 220  
  7-436 A-400 TOTAL PROTEIN
  II GENERATION
  2 x 33 ml 300  Appl. in IFU
  7-442 A-400 URINE  PROTEINS
  II GENERATION
  2 x 32.2 ml 280    
  7-445 A-400 BIL TOTAL II GENERATION 2 x 31 ml 1 x 16 ml 610  
  7-448 A-400 BIL DIRECT III GENERATION 1 x 38 ml 1 x 12,5 ml 210  App. in IFU
  7-453 A-400 TG 3 x 40 ml 1 x 30 ml 630  
  7-473 A-400 TG mono 6 x 37,5 ml 630  App. in IFU
  7-433 A-400 CREATININE 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400  App. in IFU
  7-477 A-400 CREA ENZYMATIC 2 x 42,5 ml 1 x 29 ml 400  App. in IFU
  7-408 A-400 UA 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400  
  7-463 A-400 UA PLUS 2 x 38 ml 1 x 19,5 ml 400  App. in IFU
  7-406 A-400 UREA 3 x 38 ml 1 x 29 ml 600  
  7-479 A-400 HDL DIRECT
  II GENERATION
  3 x 29 ml 3 x 10,5 ml 400    
  7-480 A-400 LDL DIRECT
  II GENERACJA
  2 x 29 ml 2 x 10,5 ml 270    
  7-466 A-400 LACTATE 2 x 20 ml 4 vials 110  
  7-478 A-400 ETHANOL 2 x 25 ml 200  
  7-484 A-400 BILE ACIDS 2 x 17 ml 2 x 5 ml 100  
  7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO 3 x 44,5 ml 450  
  7-429 A-400 MG II GENERATION 2 x 32,5 ml 280  
  7-443 A-400 PHOSPHORUS II GENERATION 3 x 33,5 ml 280  
  7-458 A-400 FERRUM
  II GENERATION
  3 x 34 ml 2 x 11 ml 420  Appl. in IFU
  7-416 A-400  ALAT 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 800  
  7-414 A-400  ASAT 4 x 38 ml 2 x 19,5 ml 800   App. in IFU
  7-455 A-400  AMYLASE 2 x 38 ml 320  App. in IFU
  7-476 A-400  AMYLASE EPS 2 x 20,5 ml 2 x 6 ml 210   App. in IFU
  7-412 A-400  ALP II GENERATION 2 x 39 ml 2 x 12 ml 310    
  7-449 A-400  ACP 6 x 20 ml 550  
  7-420 A-400  CK 2 x 42 ml 1 x 17,5 ml 350  
  7-427 A-400  CK-MB 1 x 45,5 ml 1 x 11,5 ml 180  
  7-424 A-400  GGT 2 x 30 ml 1 x 15,5 ml 310  
  7-441 A-400  HBDH 2 x 30 ml 1 x 15,5 ml 310  App. in IFU
  7-439 A-400  LDH 1 x 40 ml 1 x 11 ml 210  
  7-409 A-400  LIPASE 1 x 23 ml 1 x 12 ml 100   App. in IFU
  7-456 A-400  CHOLINESTERASE
  III GENERATION
  1 x 42,5 ml 1 x 11,5 ml 180   App. in IFU
  7-459 A-400  UIBC II GENERATION  1 x 29 ml 1 x 10 ml 150    
  7-465 A-400 dTIBC 1 x 27 ml 1 x 9 ml 100  App. in IFU
  7-402 A-400  IgA 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170
  7-403 A-400  IgG 1 x 40 ml 1 x 16 ml 170
  7-405 A-400  IgM 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170
  7-407 A-400  APOLIPOPROTEIN B 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170  App. in IFU
  7-410 A-400  TRANSFERIN 1 x 40 ml 1 x 12 ml 180  App. in IFU
  7-411 A-400  COMPLEMENT C3 1 x 40 ml 1 x 9 ml 170  App. in IFU
  7-413 A-400  COMPLEMENT C4 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210   App. in IFU
  7-415 A-400  HAPTOGLOBIN 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210  App. in IFU
  7-418 A-400  CERULOPLASMIN 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210   App. in IFU
  7-419 A-400  FIBRINOGEN* 1 x 31 ml 1 x 8,5 ml 130   App. in IFU
  7-421 A-400  ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 1 x 40 ml 1 x 9 ml 210   App. in IFU
  7-422 A-400  ALPHA 1 ANTITRYPSIN 1 x 41 ml 1 x 8,5 ml 190  App. in IFU
  7-423 A-400  ANTITHROMBIN III* 2 x 17 ml 1 x 7,5 ml 180   App. in IFU
  7-425 A-400  CRP ULTRA 1 x 30 ml 1 x 30 ml 160 App. in IFU
  7-426 A-400  MYOGLOBIN 1 x 29 ml 1 x 10,5 ml 160  App. in IFU
  7-417 A-400 PROCALCITONIN 1 x 21 ml 1 x 9 ml 100  App. in IFU
  7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 18 ml 160   App. in IFU
  7-430 A-400  FERRITIN 1 x 30 ml 1 x 13,5 ml 130  App. in IFU
  7-431 A-400  TOTAL IgE 1 x 33 ml 1 x 17 ml 180  App. in IFU
  7-432 A-400  ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 33 ml 1 x 17 ml 170  App. in IFU
  7-435 A-400  ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 32 ml 1 x 32 ml 170  App. in IFU
  7-437 A-400  RF 1 x 40 ml 1 x 14 ml 160
  7-440 A-400  ASO 1 x 40 ml 1 x 28 ml 220
  7-112 A-400  HbA1c DIRECT II GENERATION 1 x 42 ml 1 x 14,25 ml 190  App. in IFU
  7-446 A-400  D-DIMER 1 x 40 ml 1 x 14 ml 220
  7-400 A-400  CYSTATIN C 2 x 16,6 ml 1 x 6,2 ml 150  App. in IFU
  7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 24 ml 2 x 5,6 ml 200  App. in IFU
  7-461 A-400 VALPROIC ACID 1 x 31 ml 1 x 12 ml 100     App. in IFU
   Cat. No   Name Quantity
  3-110  A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION 6 x 48 ml
  3-111  A-400 ACID WASHING SOLUTION 6 x 48 ml
  3-117  A-400 CONCENTRATED DETERGENT B III GENERATION  12 x 1 l
 4. 4
  Mindray 800
  7-801  A-800 GLUCOSE  1000
   7-802  A-800 GLUCOSE HEX  1000
   7-803  A-800 CHOL  1000
   7-804  A-800 ALBUMIN 400
   7-805  A-800 TOTAL PROTEIN  350
   7-806  A-800 URINE PROTEINS (II GEN)  500
   7-807  A-800 BIL TOTAL (II GEN)  450
   7-808  A-800 BIL DIRECT (III GEN) 300
   7-809  A-800 TG 1000
   7-810  A-800 TG MONO 1000
   7-812  A-800 CREA ENZYMATIC 1000
   7-813  A-800 UA 600
   7-881  A-800 UA PLUS 600
   7-814  A-800 UREA 800
   7-815  A-800 HDL DIRECT (II GEN) 900
   7-816  A-800 LDL DIRECT (II GEN) 400
   7-818  A-800 ETHANOL 300
   7-820  A-800 CALCIUM ARSENAZO 450
   7-821  A-800 MG 300
   7-822  A-800 PHOSPHORUS (II GEN) 300
   7-823  A-800 FERRUM  450
   7-824  A-800 UIBC 350
   7-825  A-800 dTIBC 350
   7-826  A-800 ALAT 1000
   7-827  A-800 ASAT  1000
   7-828  A-800 AMYLASE 500
   7-829  A-800 AMYLASE EPS  500
   7-830  A-800 ALP  400
   7-832  A-800 CK  400
   7-833  A-800 CK-MB  300
   7-834  A-800 GGT  350
   7-836  A-800 LDH  300
   7-837  A-800 LIPASE (II GEN) 300
   7-844  A-800 ASO 400
   7-845  A-800 RF 400
   7-847  A-800 CRP ULTRA  500
   7-856  A-800 D-DIMER  300
   7-862  A-800 HbA1c DIRECT (II GEN) 350
   7-817  A-800 LACTATE  200
   7-819  A-800 BILE ACIDS  300
   7-831  A-800 ACP  470
   7-835  A-800 HBDH  300
   7-838  A-800 CHOLINESTERASE (III GEN)  300
   7-839  A-800 IgA 300
   7-840  A-800 IgG 300
   7-842  A-800 IgM 300
   7-842  A-800 COMPLEMENT C3 300
   7-843  A-800 COMPLEMENT C4 300
   7-848  A-800 TOTAL IgE 300
   7-849  A-800 LIPOPROTEIN (a) 250
   7-850  A-800 HAPTOGLOBIN 250
   7-851  A-800 CERULOPLASMIN 250
   7-852  A-800 ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 250
   7-853  A-800 ALPHA 1-ANTITRYPSIN 250
   7-854  A-800 ANTITHROMBIN III 250
   7-855  A-800 FIBRINOGEN 250
   7-857  A-800 MYOGLOBIN 250
   7-858  A-800 FERRITIN 300
   7-859  A-800 TRANSFERRIN 250
   7-861  A-800 APOLIPOPROTEIN B 200
   7-863  A-800 CYSTATIN C 250
   7-864  A-800 MICROALBUMIN (II GEN) 250
   7-876  A-800 PROCALCITONIN 180
 1. 1
  Hitachi
  4-538 HC – ALBUMIN 6 x 100 ml  1660  
  4-536 HC – TOTAL PROTEIN
  II GENERATION
  6 x 96,5 ml 1600  
  4-545 HC – BIL TOTAL II GENERATION 8 x 80 ml 8 x 20,5 ml 1860  
  4-548 HC – BIL DIRECT III GENERATION 6 x 70 ml 6 x 18 ml 1200  
  4-504 HC – CHOL 6 x 96,5 ml 1600  
  4-579 HC – HDL DIRECT
  II GENERATION
  2 x 37 ml 2 x  12 ml 300  
  4-569 HC – LDL DIRECT
  II GENERACJA
  2 x 37 ml 2 x 12 ml 300  
  4-500 HC – CYSTATIN C 1 x 47,7 ml 1 x 8,7 ml 160  
  4-501 HC – GLUCOSE 6 x 96,5 ml 1600  
  4-523 HC – GLUCOSE HEX 6 x 81,5 ml 6 x 16,9 ml 1600  
  4-533 HC – CREATININE 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860  
  4-537 HC – CREA ENZYMATIC 3 x 48 ml 3 x 15,8 ml  620  
  4-508 HC – UA 6 x 78,5 ml 6 x 20 ml 1600  
  4-506 HC – UREA 6 x 74 ml 6 x 19 ml 1200  
  4-553 HC – TG 6 x 74 ml 6 x 19 ml 1500  
  4-573 HC – TG mono 6 x 91 ml 1500  
  4-566 HC – LACTATE 1 x 57 ml 150  
  4-578 HC – ETHANOL 2 x 49 ml 380  
   4-597 HC – BILE ACIDS  1 x 36,62 ml 1 x 11,76ml 100  
  4-516 HC – ALAT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860  
  4-514 HC – ASAT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860  
  4-555 HC – AMYLASE 6 x 98 ml  – 1950  
  4-576 HC – AMYLASE EPS 2 x 48,5 ml 2 x 12,2 ml 370  
  4-556 HC – LIPASE 4 x 88 ml 4 x 49 ml 1450  
  4-539 HC – LDH 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860  
  4-541 HC HBDH 6 x 79 ml 6 x 20 ml 1920  
  4-512 HC – ALP II GENERATION 6 x 76,5 ml 6 x 19,5 ml 1870  
  4-549 HC – ACP 6 x 20 ml 400  
  4-524 HC – GGT 6 x 76 ml 6 x 19,5 ml 1860  
  4-520 HC – CK 6 x 87,5 ml 6 x 18,5 ml 1730  
  4-527 HC – CK-MB 6 x 87,5 ml 6 x 18,5 ml 1730  
  4-596 HC – CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 46,5 ml 1 x 12 ml 188
  4-543 HC – PHOSPHORUS 6 x 96,5 ml 1600  
  4-529 HC – MG II GENERATION 6 x 97 ml 1600  
  4-547 HC – CALCIUM ARSENAZO 2 x 97,5 ml 540  
  4-558 HC – FERRUM II GENERACJA 6 x 88 ml 6 x 18,5 ml 1735  
  4-502 HC – UIBC II GENERACJA  1 x 74 ml  1 x 19,5 ml 260  
  4-565 HC – dTIBC 1 x 36 ml 1 x 9 ml 100  
  4-546 HC – D-DIMER 1 x 58 ml 1 x 19 ml 170  
  4-544 HC – MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 48,6 ml 2 x 10 ml 300  
 2. 2
  Olympus
  9-401 OS – GLUCOSE 4 x 53,5 ml 1000
  9-477 OS – GLUCOSE HEX 4 x 43 ml 4 x 11 ml 1000
  9-402 OS – CHOL 2 x 56 ml 1000
  9-403 OS – ALBUMIN 2 x 33,5 ml 500
  9-404 OS – TOTAL PROTEIN II GENERATION 3 x 54 ml 1000
  9-405 OS – BIL TOTAL II GENERATION 6 x 49 ml 6 x 14 ml 1000
  9-406 OS – BIL DIRECT III GENERATION 6 x 49 ml 6 x 14 ml 1000
  9-407 OS – TG 2 x 56 ml 2 x 21 ml 1000
  9-473 OS – TG MONO 6 x 52,5 ml 1000
  9-408 OS – CREATININE 2 x 56 ml 2 x 18,5 ml 1000
  9-470 OS – CREATININE ENZYMATIC 2 x 48,5 ml 2 x 18,5 ml 500
  9-409 OS – UA 2 x 56 ml 2 x 18,5 ml 1000
  9-410 OS – UREA 3 x 49 ml 3 x 15 ml 1000
  9-411 OS – HDL DIRECT
  II GENERATION
  2 x 48 ml 2 x 18 ml 500  
  9-412 OS – LDL DIRECT
  II GENERACJA
  2 x 34 ml 2 x 13 ml 350
  9-460 OS – ETHANOL 2 x 32 ml 200
  9-475 OS – BILE ACIDS 2 x 14,5 ml 2 x 5,5 ml  100
  9-461 OS – LACTATE 2 x 28,5 ml 180
  9-456 OS – CALCIUM ARSENAZO 6 x 53 ml 1000
  9-414 OS – MG II GENERATION 4 x 27 ml 500
  9-415 OS – PHOSPHORUS 2 x 53,5 ml 500
  9-416 OS – FERRUM  II GENERATION 2 x 53 ml 2 x 13 ml 500
  9-417 OS – ALAT 6 x 42,5 ml 6 x 12,5 ml 1000
  9-418 OS – ASAT 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml 1000
  9-419 OS – AMYLASE 2 x 41 ml 500
  9-476 OS – AMYLASE EPS 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
  9-420 OS – ALP II GENERATION 3 x 44 ml 3 x 14 ml 1000  
  9-454 OS – ACP 6 x 20 ml 550
  -421 OS – CK 3 x 44,5 ml 3 x 14 ml 1000
  9-422 OS – CK-MB 2 x 33 ml 2 x 10,5 ml 500
  9-423 OS – GGT 4 x 53,5 ml 4 x 15,5 ml 1000
  9-424 OS – HBDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
  9-425 OS – LDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
  9-426 OS – LIPASE 2 x 26 ml 2 x 14 ml 350
  9-458 OS – CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 43 ml 1 x 13 ml 200
  9-427 OS – UIBC II GENERATION 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml 1000  
  9-479 OS – dTIBC 1 x 23 ml 1 x 7 ml 100  
  9-429 OS – IgA 1 x 44,5 ml 1 x 10,5 ml 200
  9-430 OS – IgG 1 x 44,5 ml 1 x 18,5 ml 200
  9-431 OS – IgM 1 x 43,5 ml 1 x 11 ml 200
  9-432 OS – ASO 3 x 19 ml 3 x 31 ml 500
  9-433 OS – RF 2 x 41 ml 2 x 16 ml 500
  9-434 OS – COMPLEMENT C3 1 x 53 ml 1 x 13 ml 200
  9-435 OS – COMPLEMENT C4 1 x 43 ml 1 x 11 ml 200
  9-436 OS – FIBRINOGEN 1 x 34,5 ml 1 x 8,5 ml 130
  9-437 OS – CRP ULTRA 2 x 41 ml 2 x 41 ml 500
  9-438 OS – TOTAL IgE 1 x 44,5 ml 1 x 23,5 ml 200
  9-439 OS – LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 19 ml 200
  9-440 OS – HAPTOGLOBIN 1 x 35,5 ml 1 x 9 ml 200
  9-441 OS – CERULOPLASMIN 1 x 36 ml 1 x 9 ml 200
  9-442 OS – ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 36 ml 1 x 9 ml 200
  9-443 OS – ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 45,5 ml 1 x 9 ml 200
  9-444 OS – ANTITHROMBIN III 1 x 33,5 ml 1 x 9 ml 200
  9-445 OS – MYOGLOBIN 1 x 39,5 ml 1 x 14,5 ml 200
  9-446 OS – FERRITIN 1 x 35 ml 1 x 19 ml 200
  9-447 OS – ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 31 ml 1 x 17 ml 200
  9-449 OS – ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 33,5 ml 1 x 33,5 ml 200
  9-450 OS – APOLIPOPROTEIN B 1 x 53,5 ml 1 x 13 ml 200
  9-451 OS – TRANSFERRIN 1 x 40,5 ml 1 x 12,5 ml 200
  9-452 OS – D-DIMER 1 x 57,5 ml 1 x 22 ml  350
  9-457 OS – HbA1C DIRECT 2 x 39 ml 2 x 15 ml 500
  9-462 OS – CYSTATIN C 1 x 35,5 ml 1 x 10 ml 200
  9-463 OS – MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 13,5 ml 2 x 3,5 ml 100
 3. 3
  Prestige / Biolis ( 24 tray )
  4-238 PRESTIGE 24i ALBUMIN 4 x 60 ml 880 (Biolis 24i Premium-740)  
  4-236 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN
  II GENERATION
  6 x 60 ml 1320  
  4-242 PRESTIGE 24i URINE PROTEINS II GENERATION 2 x 44,5 ml 440  
  4-245 PRESTIGE 24i BIL TOTAL
  II GENERATION
  8 x 41,5 ml 8 x 12,5 ml 1070  
  4-248 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
  III GENERATION
  6 x 37 ml 6 x 11 ml 710 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)  
  4-204 PRESTIGE 24i CHOL 6 x 60 ml 1320  
  4-179 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
  II GENERATION
  4 x 40 ml 4 x 15 ml 630 / 770  
  4-180 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
  II GENERACJA
  4 x 37,5 ml 4 x 14,5 ml 670 / 630  
  4-201 PRESTIGE 24i GLUCOSE 6 x 60 ml 1320  
  4-231 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX 6 x 39,3 ml 6 x 10,3 ml 1170(Prestige 24i)
  1100(Biolis 24i Premium)
   
  4-233 PRESTIGE 24i CREATININE 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
  4-237 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC 6 x 36,5 ml 6 x 14 ml 1070  
  4-208 PRESTIGE 24i LQ UA 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070
  4-209 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070(Biolis 24i Premium-1320)  
  4-206 PRESTIGE 24i UREA 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070  
  4-253 PRESTIGE 24i TG 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070  
  4-226 PRESTIGE 24i TG mono 6 x 58 ml 1070  
  4-386 PRESTIGE 24i LACTATE 2 x 19,5 ml 110  
  4-378 PRESTIGE 24i ETHANOL 2 x 30 ml 210  
  4-345 PRESTIGE 24i BILE ACIDS 2 x 16,5 ml 2 x 6,5 ml 100
  4-216 PRESTIGE 24i ALAT 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070  
  4-214 PRESTIGE 24i ASAT 6 x 40 ml 6 x 12,5 ml 1070  
  4-255 PRESTIGE 24i AMYLASE 4 x 60 ml 880  
  4-176 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS 2 x 24 ml 2 x 8 ml 200  
  4-185 PRESTIGE 24i LIPASE 4 x 38 ml 4 x 20 ml 670  
  4-239 PRESTIGE 24i LDH 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710  
  4-241 PRESTIGE 24i HBDH 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710  
  4-212 PRESTIGE 24i ALP
  II GENERATION
  4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710  
  4-249 PRESTIGE 24i ACP 6 x 20 ml 400  
  4-224 PRESTIGE 24i GGT 4 x 40 ml 4 x 12,5 ml 710  
  4-220 PRESTIGE 24i CK 2 x 40 ml 2 x 10,5 ml 350  
  4-227 PRESTIGE 24i CK-MB 2 x 40 ml 2 x 10,5 ml 350  
  4-256 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
  III GENERATION
  2 x 40 ml 2 x 12,5 ml 350 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium
  4-243 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS 4 x 60 ml 740  
  4-229 PRESTIGE 24i LQ MG
  II GENERATION
  4 x 60 ml 880  
  4-251 PRESTIGE 24i CALCIUM 4 x 40 ml 8 x 12,5 ml 710  
  4-247 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO 4 x 52 ml 630  
  4-258 PRESTIGE 24i FERRUM
  II GENERATION
  8 x 37,5 ml 8 x 10 ml 1070  
  4-223 PRESTIGE 24i dTIBC 1 x 22 ml 1 x 7,5 ml 90
  4-186 PRESTIGE 24i UIBC
  II GENERATION
   1 x 40 ml 1 x 12 ml  170  
  4-271 PRESTIGE 24i IgA 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-272 PRESTIGE 24i IgG 1 x 40 ml 1 x 16,5 ml 140  
  4-273 PRESTIGE 24i IgM 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-274 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN 1 x 42 ml 1 x 7,5 ml 140  
  4-275 PRESTIGE 24i
  APOLIPOPROTEIN B
  1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-309 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-310 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-311 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-312 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-313 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-314 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-315 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-316 PRESTIGE 24i ANTITHROMBIN III 1 x 40 ml 1 x 10 ml 140  
  4-261 PRESTIGE 24i CRP ULTRA 2 x 20 ml 2 x 20 ml 210  
  4-262 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN 1 x 20,5 ml 1 x 8,5 ml 110  
  4-263 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a) 1 x 38 ml 1 x 20 ml 200  
  4-264 PRESTIGE 24i FERRITIN 1 x 40 ml 1 x 19 ml 190  
  4-265 PRESTIGE 24i TOTAL IgE 1 x 38 ml 1 x 20 ml 160  
  4-266 PRESTIGE 24i ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 38 ml 1 x 20 ml 100  
  4-268 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN 2 x 13 ml 1 x 20 ml 90  
  4-269 PRESTIGE 24i RF 2 x 40 ml 2 x 15 ml 300  
  4-270 PRESTIGE 24i ASO 2 x 14 ml 2 x 20 ml 200  
  4-300 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT 1 x 30 ml 1 x 10,9 ml 120  
  4-246 PRESTIGE 24i D-DIMER 1 x 40 ml 1 x 15 ml 220  
  4-200 PRESTIGE 24i CYSTATIN C 1 x 29 ml 1 x 7 ml 120  
  4-244 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 15,1 ml 2 x 4,5 ml 120  
  4-215 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE ** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100  
  4-211 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES ** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100  
  4-210 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100  
  4-203 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100  
  4-213 BIOLIS 24i PREMIUM THC** 1 x 20 ml 1 x 9 ml 100  
  4-202 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID** 1 x 24 ml 1 x 9 ml 100  
 4. 4
  Prestige / Biolis ( 36 tray )
  4-438 PRESTIGE 24i ALBUMIN 6 x 25 ml 450 (Biolis 24i Premium-450)  
  4-436 PRESTIGE 24i TOTAL PROTEIN
  II GENERATION
  10 x 25 ml 900  
  4-442 PRESTIGE 24i URINE  PROTEINS II GENERATION 3 x 23,2 ml 340
  4-445 PRESTIGE 24i BIL TOTAL II GENERATION 11 x 23 ml 11 x 7 ml 810  
  4-448 PRESTIGE 24i BIL DIRECT
  III GENERATION
  6 x 21 ml 6 x 6,5 ml 400 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)  
  4-404 PRESTIGE 24i CHOL 10 x 25 ml 900  
  4-479 PRESTIGE 24i HDL DIRECT
  II GENERATION
  6 x 23 ml 6 x 9 ml 540 / 670
  4-490 PRESTIGE 24i LDL DIRECT
  II GENERACJA
  6 x 21,5 ml 6 x 8,5 ml 580 / 540
  4-401 PRESTIGE 24i GLUCOSE 10 x 25 ml 900  
  4-423 PRESTIGE 24i GLUCOSE HEX 8 x 25,2 ml 8 x 6,7 ml 1000(Prestige 24i)
  900(Biolis 24i Premium)
   
  4-433 PRESTIGE 24i CREATININE 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-437 PRESTIGE 24i CREA ENZYMATIC 8 x 21 ml 8 x 8 ml 800  
  4-408 PRESTIGE 24i LQ UA 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-409 PRESTIGE 24i LQ UA PLUS 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810 ( Biolis 24i Premium-1000)  
  4-406 PRESTIGE 24i UREA 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-453 PRESTIGE 24i TG 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-426 PRESTIGE 24i TG mono 8 x 33 ml 810  
  4-466 PRESTIGE 24i LACTATE 2 x 17,5 ml 4 vials 100  
  4-478 PRESTIGE 24i ETHANOL 2 x 40 ml 230
  4-495 PRESTIGE 24i BILE ACIDS 2 x 15,5 ml 2 x 6 ml 100
  4-416 PRESTIGE 24i ALAT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-414 PRESTIGE 24i ASAT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml  
  4-455 PRESTIGE 24i AMYLASE 10 x 25 ml 900  
  4-476 PRESTIGE 24i LQ AMYLASE EPS 2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200  
  4-329 PRESTIGE 24i LIPASE 4 x 23 ml 4 x 12,5 ml 400  
  4-439 PRESTIGE 24i LDH 4 x 23 ml 4 x 7,5 ml 400  
  4-441 PRESTIGE 24i HBDH 4 x 23 ml 4 x 7,5 ml 400  
  4-412 PRESTIGE 24i ALP II GENERATION 8 x 23 ml 8 x 7,5 810  
  4-449 PRESTIGE 24i ACP 6 x 20 ml 420  
  4-424 PRESTIGE 24i GGT 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-420 PRESTIGE 24i CK 2 x 22,5 ml 2 x 6 ml 200  
  4-427 PRESTIGE 24i CK-MB 2 x 22,5 ml 2 x 6 ml 200  
  4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
  II GENERATION
  2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)  
  4-456 PRESTIGE 24i CHOLINESTERASE
  III GENERATION
  2 x 23 ml 2 x 7,5 ml 200 (Prestige 24i, Biolis 24i Premium)
  4-443 PRESTIGE 24i PHOSPHORUS 10 x 25 ml 1000  
  4-429 PRESTIGE 24i LQ MG
  II GENERATION
  10 x 25 ml 900  
  4-451 PRESTIGE 24i CALCIUM 8 x 23 ml 8 x 7,5 ml 810  
  4-447 PRESTIGE 24i CALCIUM ARSENAZO 6 x 22 ml 370  
  4-458 PRESTIGE 24i FERRUM
  II GENERATION
  10 x 23 ml 10 x 6 ml 820  
  4-494 PRESTIGE 24i UIBC II GENERATION 1 x 23 ml 1 x 7.5 ml 100
  4-330 PRESTIGE 24i IgA 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-331 PRESTIGE 24i IgG 2 x 23 ml 2 x 9,5 ml 160  
  4-332 PRESTIGE 24i IgM 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-333 PRESTIGE 24i TRANSFERRIN 2 x 24 ml 2 x 7,5 ml 160  
  4-334 PRESTIGE 24i
  APOLIPOPROTEIN B
  2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-335 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C3 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-336 PRESTIGE 24i COMPLEMENT C4 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-337 PRESTIGE 24i HAPTOGLOBIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-338 PRESTIGE 24i CERULOPLASMIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-339 PRESTIGE 24i FIBRINOGEN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-340 PRESTIGE 24i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-341 PRESTIGE 24i ALPHA 1-ANTITRIPSIN 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-342 PRESTIGE 24i ANTITHROMBIN III 2 x 23 ml 2 x 6 ml 160  
  4-480 PRESTIGE 24i CRP ULTRA 3 x 13 ml 3 x 13 ml 210  
  4-481 PRESTIGE 24i MYOGLOBIN 2 x 13,5 ml 2 x 5,5 ml 150  
  4-482 PRESTIGE 24i LIPOPROTEIN (a) 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 250  
  4-483 PRESTIGE 24i FERRITIN 2 x 23 ml 2 x 11,5 ml 220  
  4-484 PRESTIGE 24i TOTAL IgE 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 200  
  4-485 PRESTIGE 24i ALPHA-FETOPROTEIN 2 x 23 ml 2 x 12,5 ml 130  
  4-487 PRESTIGE 24i ALPHA 1-MICROGLOBULIN 2 x 13 ml 2 x 13 ml 120  
  4-488 PRESTIGE 24i RF 3 x 23 ml 3 x 9 ml 250  
  4-489 PRESTIGE 24i ASO 3 x 10 ml 3 x 13 ml 200  
  4-301 PRESTIGE 24i HbA1c DIRECT 2 x 18 ml 2 x 6,6 ml 150  
  4-446 PRESTIGE 24i D-DIMER 1 x 23 ml 1 x 9 ml 130  
  4-400 PRESTIGE 24i CYSTATIN C 2 x 18 ml 2 x 4,4 ml 150  
  4-444 PRESTIGE 24i MICROALBUMIN 2 x 17,3 ml 2 x 4,8 ml 150  
  4-410 BIOLIS 24i PREMIUM AMPHETAMINE ** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100  
  4-407 BIOLIS 24i PREMIUM BENZODIAZEPINES ** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100  
  4-405 BIOLIS 24i PREMIUM METHADONE** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100  
  4-402 BIOLIS 24i PREMIUM OPIATES** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100  
  4-403 BIOLIS 24i PREMIUM THC** 1 x 19 ml 1 x 8 ml 100  
  4-385 BIOLIS 24i PREMIUM VALPROIC ACID** 1 x 23 ml 1 x 8 ml 100  
   ** only for Biolis 24i Premium
  Cat. No Name Quantity
  3-104 PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION 500 ml
  3-105 PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION 500 ml

Μπορείτε να βρείτε όλα τα εσώκλειστα με τα target values των Calibrators – Controls – Standard επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Μετά είσοδό σας μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν και το lot number.

Είσοδος ->