Η Norma Diagnostics αναπτύσσει, κατασκευάζει ένα πλήρες φάσμα αντιδραστηρίων για αιματολογικούς αναλυτές 3diff και 5diff. Τα αντιδραστήρια της Norma Diagnostics φτάνουν στο επίπεδο ποιότητας, σταθερότητας και διάρκειας ζωής των αρχικών αντιδραστηρίων, τα οποία παρέχονται από τον κατασκευαστή του αναλυτή. Παρέχουν καλή απόδοση και τα ίδια ακριβή αποτελέσματα. Τα αντιδραστήρια αιματολογίας της Norma Diagnostics κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485, φέρουν σήμανση CE και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας IVD 98/97/EU. Η Norma Diagnostics προσφέρει αντιδραστήρια για τα ακόλουθα εμπορικά σήματα

 

  • Abbott Cell-Dyn
  • ABX, Horiba
  • Coulter, Beckman Coulter
  • Mindray
  • Sysmex, TOA Sysmex
  • Nihon Kohden
  • Orphée
  • Diatron