Έτοιμο αντιδραστήριο για την μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης ( PT ) της Ιταλικής Tridema Engineering slr

  • Έτοιμο προς χρήση – υγρή μορφή
  • Rabbit brain
  • Σταθερότητα 30 ημέρες από το άνοιγμα του φιαλιδίου
  • Συσκευασία 10 x 4 ml
  • ISI ~ 1.0
  • Κατάλληλο για όλους τους ανοικτούς αναλυτές & manual μέθοδο
tridema
tridema reagent pt